3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II
(HNX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II

Năng lượng / Thủy điện

...

Xem thêm cafef.vn

19,800 +200 1.02%
 • EPS 12 tháng

  2,740

 • P/E

  7.22

 • Giá trị sổ sách

  15,940

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  101.38

 • KLCP lưu hành

  5,120,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp