3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư PV - Inconess (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư PV - Inconess (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản du lịch

Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghi...

Xem thêm cafef.vn

3,400 -100 -2.86%
 • EPS 12 tháng

  -90

 • P/E

  -37.63

 • Giá trị sổ sách

  8,100

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  303.02

 • KLCP lưu hành

  89,123,600

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản du lịch: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp