3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (Cho Lon RES) được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghi...

Xem thêm cafef.vn

13,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  70

 • P/E

  201.80

 • Giá trị sổ sách

  20,750

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  182.94

 • KLCP lưu hành

  13,858,714

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp