3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty ...

Xem thêm cafef.vn

1,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  260

 • P/E

  6.81

 • Giá trị sổ sách

  11,730

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  8.73

 • KLCP lưu hành

  4,849,832

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp