3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UpCOM)

Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng

Ngày 04/02/2002, nhằm đáp ứng nhu cầu về điện năng ngày càng tăng, đặc biệt tại khu vực cá...

Xem thêm cafef.vn

17,300 +500 2.98%
 • EPS 12 tháng

  1,080

 • P/E

  16.00

 • Giá trị sổ sách

  11,980

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  7,785.00

 • KLCP lưu hành

  450,000,000

P/E Ngành Năng lượng / Truyền tải và phân phối điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp