3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông

Tiền thân của Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam là Công trường 1/5 và Công trường ...

Xem thêm cafef.vn

12,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  650

 • P/E

  19.28

 • Giá trị sổ sách

  14,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  33.75

 • KLCP lưu hành

  2,700,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp