3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UpCOM)

Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi nguyên trước đây là Nhà máy nước Quảng Ngã...

Xem thêm cafef.vn

9,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  530

 • P/E

  17.82

 • Giá trị sổ sách

  11,530

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  190.00

 • KLCP lưu hành

  20,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp