3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam ( trước đây là Công ty Môi trường Đô thị Quản...

Xem thêm cafef.vn

9,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  450

 • P/E

  21.10

 • Giá trị sổ sách

  13,930

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  65.28

 • KLCP lưu hành

  6,800,000

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp