3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UpCOM)

Nông nghiệp / Mía đường

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệ...

Xem thêm cafef.vn

50,200 +400 0.8%
 • EPS 12 tháng

  6,740

 • P/E

  7.45

 • Giá trị sổ sách

  24,620

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17,918.39

 • KLCP lưu hành

  356,939,955

P/E Ngành Nông nghiệp / Mía đường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp