3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (UpCOM)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Công ty Cổ Phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong nhiều năm sản xuất kinh doanh đã đạt ...

Xem thêm cafef.vn

7,000 +100 1.45%
 • EPS 12 tháng

  930

 • P/E

  7.56

 • Giá trị sổ sách

  10,850

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  419.52

 • KLCP lưu hành

  59,932,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp