3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 tiền thân là Đoạn Quản lý Đường t...

Xem thêm cafef.vn

9,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,630

 • P/E

  2.67

 • Giá trị sổ sách

  17,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  14.55

 • KLCP lưu hành

  1,500,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp