3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

CTCP Nước khoáng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Nước khoáng Quảng Ninh, được thành lậ...

Xem thêm cafef.vn

33,900 -5,900 -14.82%
 • EPS 12 tháng

  5,290

 • P/E

  6.41

 • Giá trị sổ sách

  30,730

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  270.50

 • KLCP lưu hành

  7,979,400

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp