3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp

Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức tiền thân là Nhà máy que hàn điện, được thành lập ng...

Xem thêm cafef.vn

37,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,300

 • P/E

  8.81

 • Giá trị sổ sách

  20,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  209.39

 • KLCP lưu hành

  5,524,716

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp