3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty được bắt đầu thành lập năm 1994 với tên Xí nghiệp Tư doanh (XNTD) Quốc Cường với l...

Xem thêm cafef.vn

15,600 +150 0.97%
 • EPS 12 tháng

  60

 • P/E

  271.12

 • Giá trị sổ sách

  15,830

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4,292.01

 • KLCP lưu hành

  275,129,141

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp