3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông được thành lập ngày 25/01/2002 với t...

Xem thêm cafef.vn

9,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,190

 • P/E

  8.00

 • Giá trị sổ sách

  16,280

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  12.63

 • KLCP lưu hành

  1,329,700

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp