3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ Phần Đường sắt Quảng Bình
(Upcom)

Công ty Cổ Phần Đường sắt Quảng Bình

Công nghiệp / Đường sắt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH tiền thân ban đầu là Xí nghiệp quản lý đường sắt Quản...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,410

 • P/E

  4.16

 • Giá trị sổ sách

  12,900

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17.61

 • KLCP lưu hành

  1,760,500

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp