3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên được thành lập năm 1984 trên cơ s...

Xem thêm cafef.vn

22,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,380

 • P/E

  16.32

 • Giá trị sổ sách

  15,350

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  46.66

 • KLCP lưu hành

  2,073,985

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp