3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (UpCOM)
(HSX)

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy

Tiền thân của Công ty là Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Đường ống Bồn bể Dầu khí được...

Xem thêm cafef.vn

3,600 -500 -12.2%
 • EPS 12 tháng

  40

 • P/E

  81.48

 • Giá trị sổ sách

  2,730

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  72.00

 • KLCP lưu hành

  20,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp