3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí-Long Sơn (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí-Long Sơn (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí IDICO - Long sơn (PIVLS-tên giao dịch cũ) đ...

Xem thêm cafef.vn

10,600 -200 -1.85%
 • EPS 12 tháng

  180

 • P/E

  2,112.74

 • Giá trị sổ sách

  9,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  842.26

 • KLCP lưu hành

  82,574,412

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp