3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An là đơn vị được thành lập theo chủ trương hợ...

Xem thêm cafef.vn

1,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -230

 • P/E

  -5.20

 • Giá trị sổ sách

  1,900

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  18.00

 • KLCP lưu hành

  15,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp