3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2 (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2 trước là Công ty Cổ phần Xi măng dầu khí 12-9 - tiền t...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  200.00

 • KLCP lưu hành

  20,000,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp