3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản

Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí (PETROWACO) là Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng...

Xem thêm cafef.vn

4,100 +100 2.5%
 • EPS 12 tháng

  -460

 • P/E

  -8.99

 • Giá trị sổ sách

  7,550

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  41.00

 • KLCP lưu hành

  10,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp