3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UpCOM)

Công nghiệp / Chế tạo máy

Nhằm thực hiện chủ trương phát triển ngành cơ khí chế tạo giàn khoan dầu khí tại Việt Nam ...

Xem thêm cafef.vn

2,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  150

 • P/E

  15.57

 • Giá trị sổ sách

  -7,220

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  142.78

 • KLCP lưu hành

  59,489,787

P/E Ngành Công nghiệp / Chế tạo máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp