3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy

Tiền thân của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam là Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu ...

Xem thêm cafef.vn

1,900 -200 -9.52%
 • EPS 12 tháng

  -300

 • P/E

  -6.43

 • Giá trị sổ sách

  540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  759.99

 • KLCP lưu hành

  399,997,029

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp