3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)
(HNX)

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí

Ngày 09/2/1993, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn ...

Xem thêm cafef.vn

42,700 -300 -0.7%
 • EPS 12 tháng

  2,150

 • P/E

  19.88

 • Giá trị sổ sách

  28,340

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  20,409.16

 • KLCP lưu hành

  477,966,290

P/E Ngành Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp