3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản du lịch

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam được thành lập với tên ban đầu...

Xem thêm cafef.vn

1,100 +100 10%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  57.10

 • KLCP lưu hành

  51,906,713

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản du lịch: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp