3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (UpCOM)

Năng lượng / Vận tải và kho bãi dầu khí

Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương được thành lập ngày 28/01/2008 với VĐL ban...

Xem thêm cafef.vn

14,200 -450 -3.07%
 • EPS 12 tháng

  1,960

 • P/E

  7.23

 • Giá trị sổ sách

  18,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,338.71

 • KLCP lưu hành

  94,275,028

P/E Ngành Năng lượng / Vận tải và kho bãi dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp