3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (UpCOM)

Năng lượng / Dầu khí

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí tiền thân là Tổng Công ty Máy và Phụ tùng - Tổng Cô...

Xem thêm cafef.vn

14,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,980

 • P/E

  3.60

 • Giá trị sổ sách

  14,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  552.53

 • KLCP lưu hành

  38,638,600

P/E Ngành Năng lượng / Dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp