3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành

Hàng tiêu dùng / Sản phẩm gia dụng và sản phẩm cá nhân

Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành tiền thân là xí nghiệp Cung ứng vật tư Quận 1, được thành...

Xem thêm cafef.vn

29,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  860

 • P/E

  33.57

 • Giá trị sổ sách

  18,290

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  58.00

 • KLCP lưu hành

  2,000,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Sản phẩm gia dụng và sản phẩm cá nhân: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp