3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần PVI (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Thành lập năm 1996, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) phát triển từ một...

Xem thêm cafef.vn

51,300 +400 0.79%
 • EPS 12 tháng

  4,620

 • P/E

  11.10

 • Giá trị sổ sách

  36,030

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  12,016.61

 • KLCP lưu hành

  234,241,867

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp