3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Hóa dầu

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty c...

Xem thêm cafef.vn

800 +100 14.29%
 • EPS 12 tháng

  -130

 • P/E

  -6.17

 • Giá trị sổ sách

  3,630

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  16.80

 • KLCP lưu hành

  21,000,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp