3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng

Tiền thân của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP là Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựn...

Xem thêm cafef.vn

2,000 -100 -4.76%
 • EPS 12 tháng

  40

 • P/E

  56.93

 • Giá trị sổ sách

  2,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  50.00

 • KLCP lưu hành

  25,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp