3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE)
(HSX)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE)

Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí

Ngày 26/11/2001, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ban hành quyết định số 647/QĐVPC...

Xem thêm cafef.vn

32,400 -50 -0.15%
 • EPS 12 tháng

  1,200

 • P/E

  27.09

 • Giá trị sổ sách

  27,540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  18,010.51

 • KLCP lưu hành

  555,880,006

P/E Ngành Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp