3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX)
(HNX)

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX)

Nguyên vật liệu / Hóa chất

Nằm trong mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hoàn chỉnh, ngày 8/3/1990, ...

Xem thêm cafef.vn

14,200 -300 -2.07%
 • EPS 12 tháng

  250

 • P/E

  56.29

 • Giá trị sổ sách

  15,540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,152.96

 • KLCP lưu hành

  81,194,463

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp