3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX)

Công nghiệp / Chế tạo kết cấu thép

Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCOATING) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty...

Xem thêm cafef.vn

30,500 -100 -0.33%
 • EPS 12 tháng

  1,390

 • P/E

  21.95

 • Giá trị sổ sách

  18,050

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  658.80

 • KLCP lưu hành

  21,599,998

P/E Ngành Công nghiệp / Chế tạo kết cấu thép: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp