3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UpCOM)

Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh là thành viên của Petrolimex Việt ...

Xem thêm cafef.vn

3,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,940

 • P/E

  1.70

 • Giá trị sổ sách

  14,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.23

 • KLCP lưu hành

  6,432,453

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp