3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tiền thân là Công ty Vận tải biển Miền N...

Xem thêm cafef.vn

2,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  9,660

 • P/E

  0.28

 • Giá trị sổ sách

  -12,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  180.90

 • KLCP lưu hành

  66,999,337

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp