3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Công Trình Bưu Điện ( tiền thân là công ty Công trình Bưu điện Tp. Hồ Chí ...

Xem thêm cafef.vn

16,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  80

 • P/E

  215.52

 • Giá trị sổ sách

  14,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  19.80

 • KLCP lưu hành

  1,200,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp