3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Victory Capital (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Victory Capital (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Ngày 24/5/2007, Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý các dự án cô...

Xem thêm cafef.vn

3,630 -10 -0.27%
 • EPS 12 tháng

  -20

 • P/E

  -184.36

 • Giá trị sổ sách

  4,790

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  358.88

 • KLCP lưu hành

  98,865,080

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp