3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)
(HNX)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Tài chính / Bảo hiểm phi nhân thọ

PTI đã và đang tiếp tục hoàn thiện mình và nỗ lực không ngừng để vươn lên những tầm cao mớ...

Xem thêm cafef.vn

32,500 -1,300 4.17%
 • EPS 12 tháng

  3,130

 • P/E

  10.37

 • Giá trị sổ sách

  25,620

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,612.86

 • KLCP lưu hành

  80,395,709

P/E Ngành Tài chính / Bảo hiểm phi nhân thọ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp