3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (UpCOM)

Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây được thành lập năm 2000, là thành viê...

Xem thêm cafef.vn

18,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  880

 • P/E

  20.97

 • Giá trị sổ sách

  14,170

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  64.81

 • KLCP lưu hành

  3,503,164

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp