3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải
(Upcom)

Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải chính thức thành lập và đi vào hoạt ...

Xem thêm cafef.vn

1,100 -1,100 0.0%
 • EPS 12 tháng

  -61,880

 • P/E

  -0.02

 • Giá trị sổ sách

  -47,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  36.21

 • KLCP lưu hành

  32,915,803

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp