3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX)

Nông nghiệp / Phân bón

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ được thành lập ngày 08/07/2004 với...

Xem thêm cafef.vn

8,000 +100 1.27%
 • EPS 12 tháng

  310

 • P/E

  25.43

 • Giá trị sổ sách

  11,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  136.00

 • KLCP lưu hành

  17,000,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Phân bón: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp