3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (UpCOM)

Công nghiệp / Giao thông vận tải

Ngày 27/7/2007, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí ra Nghị qu...

Xem thêm cafef.vn

10,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  180

 • P/E

  60.18

 • Giá trị sổ sách

  11,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  424.00

 • KLCP lưu hành

  40,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Giao thông vận tải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp