3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (UpCOM)

Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí

Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (viết tắt PTSC Thanh Hóa), ti...

Xem thêm cafef.vn

10,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  880

 • P/E

  12.10

 • Giá trị sổ sách

  13,610

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  428.00

 • KLCP lưu hành

  40,000,000

P/E Ngành Năng lượng / Dịch vụ khai thác Dầu khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp