3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (UpCOM)

Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp tổng hợp

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn được thành lập vào tháng 3/1976 theo quyết định 41/UBT c...

Xem thêm cafef.vn

14,700 -100 -0.68%
 • EPS 12 tháng

  690

 • P/E

  21.25

 • Giá trị sổ sách

  12,720

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  173.64

 • KLCP lưu hành

  11,812,500

P/E Ngành Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp