3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (HNX)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, tên giao dịch trong tiếng Anh là Petrovietnam Securit...

Xem thêm cafef.vn

9,000 +100 1.12%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  538.57

 • KLCP lưu hành

  59,841,300

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp