3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Chế biến thực phẩm

Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ...

Xem thêm cafef.vn

20,000 +700 3.63%
 • EPS 12 tháng

  1,580

 • P/E

  12.66

 • Giá trị sổ sách

  15,690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,561.46

 • KLCP lưu hành

  80,904,500

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Chế biến thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp