3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Chế biến thực phẩm

Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ...

Xem thêm cafef.vn

19,600 -500 -2.49%
 • EPS 12 tháng

  1,010

 • P/E

  19.37

 • Giá trị sổ sách

  16,150

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,585.73

 • KLCP lưu hành

  80,904,500

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Chế biến thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp