3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX)

Dịch vụ / Thương mại

Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí (PSD) được thành lập năm 2007, là đơn v...

Xem thêm cafef.vn

13,000 -500 -3.7%
 • EPS 12 tháng

  1,400

 • P/E

  9.27

 • Giá trị sổ sách

  15,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  673.76

 • KLCP lưu hành

  51,827,894

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp