3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Khai khoáng và luyện kim

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) là doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu k...

Xem thêm cafef.vn

5,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  140

 • P/E

  39.10

 • Giá trị sổ sách

  11,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  265.00

 • KLCP lưu hành

  50,000,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Khai khoáng và luyện kim: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp